Konflikty se neodvíjí jen od věku

Neshody, neklid a otevřené konflikty dělají z pracovišť problémová a neefektivní místa. Mnoho vůdců se domnívá, že příčinou je promísení různých generací zaměstnanců. Ve skutečnosti jsou však konflikty více než věkem aktérů způsobeny individuálními postoji, tj. tím, kdo je chce a vytváří. Nejčastěji jde o záležitosti spojené s kontrolou, mocí a autoritou.

Konflikty vznikají často tím, že jedna skupina zaměstnanců vymezí určitá pravidla a chce, aby je ostatní skupiny dodržovaly. Ve většině organizací nastavili určitý standard starší zaměstnanci, a dostali se tak do konfliktu s mladší generací, která má jiný pohled a zkušenosti.

Mnoho lidí i organizací ztotožňuje zkušenosti svých zaměstnanců se znalostmi. Zkušenosti však nejsou nedůležitější. „Hodnota zkušeností záleží až na tom, jak je lidé využívají,“ připomíná Jennifer Dealová z amerického Centra pro kreativní vůdcovství. Zásadní je podle ní to, jak každý člověk zachází se svou zkušeností a jaké znalosti tím získává. To, že je někdo starší a má více zkušeností, proto neznamená, že by byl automaticky i znalejší a úspěšnější.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership