Kontakt s referencemi je velmi důležitý

Ano, máte seznam referencí a všechny jsou skvělé. Jsou to lidé, s nimiž jste v posledních 5-7 letech denně pracovali, kteří vědí, jaké výkony podáváte a jsou ochotní hovořit s potenciálním zaměstnavatelem. Ale jak je to dlouho, co jste s nimi naposledy hovořili? Problém nastává tehdy, když uchazeč nemůže své referenty kontaktovat, ať už z důvodu změny zaměstnání nebo z jiných příčin. Takovým situacím je třeba předcházet a kontakt s referenty udržovat již od samého začátku.

Doporučuje se plánovat osobní kontakt s referenty zhruba každé tři měsíce. Je také nutné pravidelně aktualizovat adresář a telefonní seznam. Nestačí jen telefonní číslo a e-mail do zaměstnání, je vhodné si zapsat i e-mailovou adresu a telefon domů. Když se někdo z referentů ztratí „z dohledu“, je poměrně pravděpodobné, že o něm bude vědět jiná osoba. Je možné si také s referenty dohodnout, že vás budou pravidelně informovat o tom, kde pracují a kde se nachází.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com