Krizový management je především o lidech

Krizový management je v současné době jedním z nejdiskutovanějších podnikových témat. Podniky se však při přípravě na krizové situace dopouštějí stále té nejzákladnější chyby. Soustřeďují se totiž na krizové systémy, operace, infrastrukturu a public relations, zatímco ignorují to nejpodstatnější – zaměstnance, kterých se celá věc týká. Krizový management je především o lidech. Žádný obchod nemůže fungovat bez zdravých zaměstnanců, kteří budou schopni produktivně pracovat.

Náklady spojené s krizí na pracovišti se netýkají jen zdravotních výloh a zisků ztracených díky absencím či soudním sporům. Traumatické zážitky mohou zničit i důvěru mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými, pokud nebude dostatečná pozornost krizového managementu věnována právě lidské složce. Toto jsou základní kroky, které je proto třeba podniknout:

- Přizpůsobte krizový management dosažení fyzického i psychického zdraví zaměstnanců na všech úrovních.
- Buďte připraveni poskytovat zaměstnancům informace o příslušné krizi.
- Monitorujte středně a dlouhodobé důsledky krize na zdraví a pracovní výkony jednotlivých zaměstnanců a oddělení.

Úspěch a přežití podniku závisí na loajalitě a energii jeho zaměstnanců. Je proto velice důležité disponovat systémy pro zajištění jejich bezpečí a zdraví. Důležitou roli přitom hrají a budou hrát zejména bezpečnostní manažeři a manažeři lidských zdrojů.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com