Který kolega vám znepříjemňuje život?

V každé kanceláři se najde alespoň jeden problémový kolega. Ať už se projevuje chamtivostí, leností, sobectvím či bezpáteřností, výrazně znesnadňuje ostatním výkon jejich práce. Článek proto upozorňuje na nejčastější typy nepříjemných kolegů a radí, jak s nimi vyjít.

- Politik. Tento kolega řídí politikaření na pracovišti. Jeho pracovní život spočívá ve hře, jak vyhrát nový projekt nebo pozici, výrazně méně času však věnuje plnění svých současných povinností. Chcete-li vy získat povýšení bez toho, abyste se zapojovali do politikaření, začněte tím, že dobře poznáte osobnost svého nadřízeného. Vyplatí se také shromažďovat důkazy o tom, co skutečně bylo uděláno a budování vlastního pozitivního image.

- Kohout. Tento kolega neustále „kokrhá" o sobě a zároveň rád sedí na plotě, aby se vyhnul rozhodování. Velmi rychle obviňuje druhé, sám však ignoruje problémy. Spolupráce s ním může mít dva směry - buď jej donutíte k rozhodnutí, nebo slézt z plotu a bezcílně tápat. Oba kroky vyžadují velkou míru trpělivosti.

- Funebrák. Tento kolega žije z negativní energie a je silně motivován krizemi. I když většinou má dostatek času na plnění svých úkolů, odkládá je na kritickou dobu. Chcete-li s ním efektivně spolupracovat, naučte se pracovat s jeho rozvrhem. Zadávejte mu dřívější než skutečné termíny. Zajistíte si tím to, že se jeho krize nestane také vaší krizí.

- Povídálek. Tento kolega šíří fámy a pomluvy. Vyžívá se ve sdělování špatných zpráv, které se však netýkají jeho, ale ostatních. Nachází-li se na vašem pracovišti, dávejte s pozor na to, co říkáte. Nemluvte o ničem, co by mohlo být použito proti vám. Pokud naopak budete chtít, aby se všichni něco dozvěděli, sdělte mu to s tím, že je to důvěrná informace.

- Sběratel bodů. Tento kolega si pamatuje vše, co udělal pro druhé, zapomíná však, co udělali oni pro něho. Obranou proti němu je vést si obdobný přehled nebo se na něho raději neobracet vůbec.

- Koketa. Flirtování na pracovišti může mít řadu forem včetně zpráv šířených pomocí sociálních sítí. Konfrontaci s flirtujícím kolegou se vyhnete tím, že zachováte profesionalitu veškeré komunikace na pracovišti.

- Networker. Tento kolega tráví více času budováním kontaktů než svou prací. Věří, že cesta k úspěchu vede přes to, koho zná a co o kom ví. Snažte se nespadnout do jeho sítě. Většina komunikace s ním je jen ztrátou času.

- Úkolář. Tento kolega tráví většinu času obavami o to, co dělají ostatní a druhým dechem dodává, že nikdo ve firmě nic nedělá. Pracuje na vytváření dojmu, že je maximálně vytížen. Takovému kolegovi byste se měli vyhýbat, nechcete-li skončit u toho, že budete vykonávat jeho práci.

- Vodní lyžař. Podobně jako úkolář i tento kolega rád přesouvá svou práci na druhé. Na rozdíl od úkoláře však maskuje své úmysly společenskou osobností. Kolegové je mají rádi, a tak jim také raději pomohou. Obrana před nimi je stejná jako u úkolářů - snažte se jim vyhýbat, aby vás nepohltila vlna práce, kterou za sebou nechávají.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How