Kultura se netýká jen umělců

Mnoho těžce pracujících manažerů a vedoucích pracovníků si myslí, že „kultura“ je něco vzdáleného a cizího jejich práci a životu. Pro ně kultura znamená intelektuálské umění a hudbu, nebo kapku mikroplazmy, kterou medikové studují pod mikroskopem. Nepřemýšlejí o kultuře jako o součásti svého každodenního pracovního života. A tím ztrácí jeden důležitý bod. Pravdou totiž je, že se s kulturou střetávají denně – s kulturou pracoviště (podniku, obchodu, kanceláře). A tato kultura je pro produktivitu důležitější než mzdy, benefity nebo pracovní podmínky. Kultura určuje úspěch nebo pád celé organizace. Každá skupina nebo organizace má svou jedinečnou kulturu, která je vlastně její „osobností“. Tato kultura je nepsaným kodexem chování vytvořeným z hlavních hodnot, uchovávaných názorů, priorit, tradic, móresů, neformálních pravidel a rolí v organizaci. Definuje, co je důležité, očekávané, akceptované, preferované, tolerované, odměňované, trestané a co je tabu. Když chcete vědět, kdo má skutečnou moc a jak se věci skutečně dějí, nenajdete to v žádných spisech, musíte pochopit podnikovou kulturu.

Jak zlepšit a upevnit podnikovou kulturu?
1. Soustřeďte se na budování pozitivních vztahů, lidé lépe spolupracují, když se znají a respektují navzájem jako lidské bytosti.
2. Praktikujte otevřenou komunikaci. Zaměstnanci se budou cítit cenní a zúčastnění.
3. Dávejte pozor na svou řeč. Slova, která si vybíráte, mohou utvářet způsob, jakým ostatní přemýšlí o celém podniku.
4. Zahrnujte. Když se všichni účastní plánování a snění i samotné práce, rozmnožují se talenty.
5. Držte se zlatých pravidel, stále fungují.
6. Usilujte o to, být „sloužící vůdce“ a dejte lidem, co potřebují ke své práci.
7. Používejte „zakladatelské historky“, abyste připomněli zaměstnancům originální vizi vaší organizace.
8. Dejte všem svolení, aby se v práci pobavili.
9. Institucionalizujte etické chování (poctivost, respekt a mravní integritu).
10. Přijímejte lidi, kteří se hlásí k hodnotám, které prosazujete na vašem pracovišti.
-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com