Lekce z vůdcovství od samotného papeže

„Nebojte se,“ byl jeden z nejoblíbenějších výroků papeže Jana Pavla II. Jsou to slova, která by dodala mnoha lídrům kuráž k uskutečnění jejich poslání. Více než čtyři roky po aféře Enronu byznys stále setrvává v bolestech korporačních skandálů. Etika a morální odvaha jsou mezi nejžhavějšími tématy. USA Today se obrátilo na odborníky s žádostí o některé lekce z vůdcovství, které po sobě zanechal papež Jan Pavel II. Samozřejmě, papež je až příliš vysoké srovnávací měřítko, ale jednou z vůdcovských kvalit je přece i schopnost se napínat a namáhat.

- obětování se – skutečný vůdce se vzdá nebo zdrží uspokojování osobních potřeb pro službu svým stoupencům;

- upřímnost a opravdovost – intelekt nestačí, vůdce, který mluví ze srdce obvykle zvítězí nad těmi, kteří se spoléhají pouze na logiku;

- odvaha – ani po pokusu o atentát papež neomezil své cesty po světě, jeho morální odvaha ho vedla ke všem otázkám, od komunismu ke kapitalismu, a ani když onemocněl, nebál se;

- vedení příkladem – sám demonstroval empatii, víru, iniciativu a sebekázeň, to je chování, které by dnešní vůdci měli napodobovat;

- informovanost, zasvěcenost – celoživotní vzdělávání se, čas na přemýšlení a rozvoj;

- komunikace – papež byl skvělý v komunikaci, nepoužíval hodnostářský tón, ale spojoval se s publikem prostřednictvím upřímnosti, srozumitelnosti a zároveň se nekrčil a nebál projevit svůj názor;

- inspirace – pokud neumí vůdce inspirovat lidi okolo sebe a dát jim pocit, že jsou součástí něčeho většího, než jsou oni sami, nemůže být efektivní. Vůdce má velkou vizi a zároveň umožňuje lidem pochopit důležitost jejich role.

-ba-

Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com