Lidské zdroje a obchodní značka

Lidské zdroje a obchodní značka

I když se na první pohled může zdát, že oddělení lidských zdrojů nemá s budováním příslušné obchodní značky moc společného, opak je pravdou. Spousta firem nabízí prakticky tytéž produkty, značka je tedy tím, co přináší konkurenční výhodu a zaměstnanci pak tím, co spoluvytváří značku. Firemní strategii pro budování značky je tedy třeba spojit se strategií rozvoje lidských zdrojů. Prvním krokem je v tomto smyslu vývoj „značkového chování“.

Oddělení lidských zdrojů musí být schopna identifikovat specifické chování zaměstnanců, které firmě zaručí požadované obchodní cíle prezentované zákazníkům ve formě slibů spojených s konkrétní obchodní značkou. Dalším krokem je pak zajištění školení a rozvojových programů spolu se systémy řízení a hodnocení výkonnosti vztahujících se ke „značkovému chování.“ Znamená to, že by personální pracovníci měli změnit každodenní chování zaměstnanců a vybudovat tak firemní kulturu, v jejímž rámci bude každý jedinec přemýšlet a jednat tak, jako by on sám byl ztělesněním obchodní značky.

Třetím požadavkem propojení strategie budování obchodní značky a rozvoje lidských zdrojů je funkce řízení lidských zdrojů jako taková. Neexistuje lepší způsob vybudování důvěry v obchodní značku, než prostřednictvím zaměstnanců vedených k plnění firemních slibů. Obchod, potažmo budování značky, je třeba chápat jako emoční, lidskou záležitost.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR