Lidské zdroje stále plně nezvládají strategickou roli

I když záležitosti lidských zdrojů dominují v obchodních agendách firem na celém světě, jen málo vůdců si myslí, že jejich HR týmy dokážou řešit klíčové strategické výzvy. Odhalil to nový mezinárodní výzkum poradenské společnosti Deloitte Touche Tohmatsu a ekonomicko-analytické organizace Economist Intelligence Unit mezi 531 manažery z celého světa. Konkrétně více než osm z deseti oslovených vůdců vidí lidské zdroje jako zásadní pro všechny aspekty organizační výkonnosti. Jen 23 procent však věří, že mohou hrát klíčovou strategickou roli.

Polovina zkoumaných firem navíc nemá ředitele lidských zdrojů nebo obdobného manažera, který by měl na starosti tuto oblast. Pouze tři procenta respondentů popsala své lidské zdroje jako světovou třídu. Necelá polovina pak uvedla, že má jen průměrné pracovníky HR, kteří by se měli zlepšit. Nejčastěji jim údajně chybí obchodní náhled na strategické iniciativy, jako je vůdcovství, řízení talentů, vytváření pracovní kultury s vysokou výkonností nebo vzdělávání a rozvoj.

Lidské zdroje si teprve začínají uvědomovat potřebu větší strategičnosti, k níž se pozvolna posouvají od tradičních administrativních a nestrategických úkolů. Vyšší manažeři se ve výzkumu shodli s manažery lidských zdrojů, že role HR se bude nadále měnit směrem k útvaru s vysokou přidanou hodnotou.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues