Lidské zdroje, to je moje

Odborníci na lidské zdroje musí uvažovat při novoročních rozhodnutích o mnoha faktorech. Obor lidských zdrojů prošel řadou změn, takže seznam novoročních cílů bude dlouhý. HRfocus nabízí klíčové sporné problémy pro tento rok.

* Personál – tato kategorie zahrnuje udržení pracovníků, produktivitu, výkonnost, nábor i propouštění. Zaměstnanci hrají hlavní roli v dosahování podnikových cílů a ve službách zákazníkům. Podíl zaměstnanců na firemních závazcích bude pokračovat. Personalisté k podpoře podílu pracovníků na závazcích užívají různé taktiky.
* Důraz na synchronizaci – čeká se větší důraz na takové body jako reorganizace personalistických funkcí, outsourcing atd. V důsledku těchto procesů se bude zjišťovat, kolik personalistů je vůbec potřeba, jaká je jejich role. Pravděpodobně bude pokračovat outsourcing některých personalistických funkcí.
* Vztahy mezi odděleními – budou se rozvíjet a upevňovat vztahy s jinými odděleními jako finančním, právním, organizačním a technologickým. Dobrou zprávou je, že názor hlavních finančních úředníků na personalistiku se změnil k lepšímu.
* Dávky – očekává se větší zájem o zdravotní spořitelní účty, spotřebitelské zdravotní volby a jiné metody buď posunující výdaje nebo podporující zaměstnance ve vyšším využití služeb péče o zdraví.
* Vedení – očekává se větší otevřenost pro trénování a učení se. Společnosti budou potřebovat vedoucí s novými schopnostmi. Také bude dobré připravit si informace o návratnosti investic do učení.
* Technologie – dostávat více z technologií, které již jsou k dispozici pro personalistiku ( HR technologie, HR informační systémy, využití HR webů).
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com