Loajální neznamená hloupý

Když se ve firmách vytvoří prostředí, v němž se zaměstnanci cítí oceňováni a mohou mít z práce požitek, je mnohem snazší soustředit se na prosazování etiky, která je nejen v amerických firmách palčivým problémem. To tvrdí uznávaný autor mnoha knih o vedení a managementu John B. Izzo. Jeho tvrzení se zakládají především na výsledcích průzkumů provedených u řetězců amerických restaurací.

Izzo mimo jiné zjistil, že restaurace s nejnižší fluktuací zaměstnanců prodávaly o 50 % více než zbývající společnosti. Důvodem může být právě to, že zaměstnance jejich práce baví a že jsou považováni za jakési partnery managementu. Nechtějí být pouze jakýmsi anonymním článkem ve firemní hierarchii, chtějí, aby se někdo zajímal o jejich názory a nebral je na lehkou váhu. Pokud můžeme toto téma tedy shrnout, zaměstnanci od své firmy očekávají:
* zájem ze strany managementu, zapojení do chodu společnosti
* zájem ostatních o soukromý život, možnost navazovat kontakty se spolupracovníky
* příležitosti k růstu a rozvoji.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest