Má HR stále smysl?

Oblast řízení lidských zdrojů prochází v USA určitou krizí. Studie společnosti SHRM (Society for Human Resource Management) uvádí, že respekt vedení podniků cítí pouhých 48% z 425 dotázaných HR manažerů. Za nízké číslo bylo přitom považováno i 63% zaznamenaných v roce 1995. Důvěru v to, že řízení lidských zdrojů má potřebnou autoritu k rozhodování má 54% dotázaných.

Nejdůležitější investicí do řízení lidských zdrojů se v současné době jeví prázdné mluvení. Často se HR zabývá něčím, co daná firma nepotřebuje dělat. Tyto dovednosti se navíc outsourcují jiným společnostem. Manažeři lidských zdroj by proto měli jasně chápat, o co vlastně usilují, aby mohli vytvářet úspěšné strategie a taktiky

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com