Mají výstupní interview smysl? Vyjadřují se lidé upřímně?

Interview odcházejících zaměstnanců aplikuje 88 % britských firem (2004) za účelem zjištění důvodů, proč lidé firmy opouštějí a k identifikaci případných problémů ve firmě. 15 % respondentů si však myslí, že tyto pohovory jsou vedeny špatně a jejich výsledky jsou tak nepoužitelné.

Obecný názor je, že zaměstnanci, kteří firmu opouštějí mají tendence zlehčovat problémy a negativa, kvůli kterým ocházejí mimo jiné proto, že cítí, že by se to mohlo obrátit proti nim.

V rámci osvětlení byla provedena studie hodnoty výstupních interview, kdy bylo, pomocí diskrétního dotazníku, kontaktováno 50 zaměstnanců, kteří během posledních čtyř let dobrovolně opustili zaměstnání (konkrétně se průzkum týkal britského zdravotnického personálu). Otázky, které jim byly pokládány i při výstupním interview, měly objasnit proč odcházejí a zjistit názor na některé praktiky v organizaci. Protože byly otázky pokládány ve stejném pořádku a formátu jako v původním interview, bylo možné srovnat reakce účastníků v takto různých scenáriích.

Na otázku, co je hlavní důvod, proč odcházejí, jen 36 % respondentů podalo stejné důvody jako při původním interview. Většina změnila své důvody z těch, které spadají do kategorie „tahu“ (lepší nabídka), na kategorii „tlaku“ (nespokojenost se stávajícím zaměstnáním). Ostatní se shodovali, jen upřesnili, že se – v případě, že byli „tlačeni" - nespokojenost týkala i vedení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management