Management a vůdcovství není totéž

Vůdcovství a management by měly fungovat ruku v ruce. Zatímco úkolem managementu je plánovat, organizovat a koordinovat, vůdcovství inspiruje a motivuje. Článek shrnuje základní rozdíly mezi těmito disciplínami.

 • Manažer spravuje, vůdce inovuje.

 • Manažer je kopie, vůdce je originál.

 • Manažer udržuje, vůdce rozvíjí.

 • Manažer se soustředí na systémy a strukturu, vůdce se soustředí na lidi.

 • Role manažera je o kontrole, role vůdce inspiruje k důvěře.

 • Manažer má krátkodobý výhled, vůdce má dlouhodobou perspektivu.

 • Manažer se ptá jak a kdy, vůdce se ptá co a proč.

 • Manažer se vždy zaměřuje na celkové hospodářské výsledky, vůdce se zaměřuje na dlouhodobý horizont.

 • Manažer imituje, vůdce vymýšlí.

 • Manažer akceptuje status quo, vůdce hledá nová výzvy.

 • Manažer je klasický dobrý voják, vůdce je individuální osobnost.

 • Manažer dělá věci správně, vůdce dělá správné věci.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online