Manažer musí umět řešit konflikty

Konflikty na pracovištích jsou poměrně běžnou záležitostí. Mohou být i produktivní, v případě že je manažeři dokáží správně řešit. Jedním z klíčových úkolů jejich práce je zajistit, aby obě strany konfliktu dokázaly lépe spolupracovat.

Při řešení konfliktů mezi zaměstnanci se však často chybuje, zejména v komunikaci. Článek upozorňuje na nejzávažnější chyby, kterým je třeba se vyhnout.

  • Zahájení „smiřovacího" jednání bez schopnosti projevit respekt oběma stranám. To může vést k rozzlobeným výměnám názorů, které konflikt jen prodlouží.

  • Neschopnost rozpoznat a uvážit vyjádřené i nevyjádřené záležitosti na obou stranách.

  • Neschopnost přizpůsobit styl či strukturu řízení konfliktu podmínkám a potřebám obou stran. Zvažte, zda před společným jednáním nebude vhodné setkat se nejprve s oběma stranami zvlášť.

  • Neschopnost uvědomit si, že vyřešení konfliktu je investice. Je to investování času, energie a očekávání na obou stranách i ze strany manažera.

  • Řešení konfliktu jen proto, že vám to doporučí firemní právník. I když právník jistě má dobrý důvod, proč vyžadovat vyřešení konfliktu, je třeba, abyste vy sami chtěli pomoci svým zaměstnancům.

  • Příchod na jednání o konfliktu s nevědomostí, rozčilením a bez soustředění. Konflikty byste vždy měli řešit jasně, soustředěně a nezaujatě. Pokud to nemůžete zajistit, neměli byste konflikt řešit.

  • Odhalování příliš mnoha detailů. Otevřenost je důležitá jen do určité míry. Nemusíte sdílet všechny detaily ze své strany.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools