Máte protivné kolegy? Víme, jak na ně

Určitě se mnohým z vás stává, že vás do nervozity a někdy až zuřivosti přivedou nesnesitelní kolegové. V rámci obrany proto raději předstírejte zaneprázdněnost, snažte se je ignorovat nebo se před nimi ukryjte na opačném konci firmy. Existují však i jiné způsoby. Když nepomáhá otevřená diskuse, přijde na řadu diplomacie.

Skutečný problém ve firmě vzniká, pokud je protivný člověk zároveň výkonným členem a pro firmu přínosem. V takovém  případě by měla pomoci otevřená diskuse nebo diplomatické jednání. Snažte se obrátit chování člověka správným směrem tak, aby o tom nevěděl. Správný manažer by se měl v tomto případě umět povznést nad negativní lidský rozměr zaměstnance.

Už při obsazování pracovní pozice novým člověkem je důležité zvážit, jaký osobnostní typ je vhodný do daného kolektivu. Jednou z příčin vytváření konfliktu bývá osobní problém zaměstnance. Konflikty, které si způsobují lidé vzájemně si nesympatičtí, jsou také řešitelné vzájemnými rozhovory. Když však nejsou lidé schopní a ochotní spolu mluvit, je ideální zapojit do situace šéfa.

Jako velmi účinné se ukázalo pověření protivných lidí pracovními úkoly a kratším časem na vyřešení. Vyřešené úkoly pak musí prezentovat před celým týmem. To jim dá možnost ukázat, co v nich je.

Když nepomůže nic a kolegové se mezi sebou stále hádají a jejich konflikty narušují práci celého týmu, bude nutné se s jedním z nich rozloučit. Nevyplácí se čekat, než si své chyby uvědomí a dobrovolně odejdou. Platí totiž, že konfliktní lidé firmu z vlastní vůle neopustí.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline