Máte vést prezentaci? Dobře se na to připravte

Stát před skupinou lidí a o něčem k nim promlouvat či něco přednášet - to je pro většinu lidí nepříjemná představa. Prezentační dovednosti se ale dají naučit, a to nejlépe jejich praktikováním.

Jako komunikační nástroj jsou živé prezentace mnohem účinnější, než třeba papírové oznámení nebo telefonní hovor. Můžete předávat komplexní myšlenky a argumenty tak, aby je lidé snadněji pochopili a také si je pamatovali.

Všechny detaily jsou při prezentacích důležité - co řeknete, jak to řeknete, co máte na sobě, jak se pohybujete, atd. Všechno má vliv na to, jaký dojem v posluchačích zanecháte a jak úspěšně se vám povede předat dál svoje myšlenky.

Prezentace se používají pro informování, přesvědčování, motivování a instruování lidí, nebo pro změnu jejich postojů a myšlenek. Může to být například:

- proslov na nějakém shromáždění;
- tisková zpráva;
- seznámení zaměstnanců s plánem pro další rok;
- návrh nového projektu;
- prezentace zboží potenciálnímu zákazníkovi;
- předvádění nového počítačového software...

Dobří řečníci mluví sebevědomě, dokáží se vcítit do publika a jsou schopní využít všech prostředků, které mají k dispozici, aby v čase jim přiděleném sdělili lidem, co sdělit potřebují. Je důležité, aby čas, který vám publikum věnuje, nebyl zbytečně promrhaný a prezentace splnila svůj účel.

Psychologická příprava před „vystoupením“ je důležitá, ale základem je příprava praktická - tedy:
- stanovení cíle, který se má prezentací dosáhnout;
- zjištění, jací lidé budou tvořit publikum (řadoví zaměstnanci, nebo management?);
- příprava obsahu a struktury řeči;
- příprava poznámek;
- příprava vizuálních pomůcek.

-ds-

Zdroj: UK Recruiter - Rozcestník s odkazy na zdroje pro personalisty i uchazeče o zaměstnání.
Zobrazit přehled článků ze zdroje UK Recruiter