Méně práce, více času pro rodinu

Stále více jsou lidé nuceni přizpůsobovat své životní podmínky požadavkům, které před ně klade jejich zaměstnání. To platí i pro rodinný život. Pracující rodiče musejí čelit hned několika problémům. Je to především nejistota pracovního místa, dále strach z rizik, které jim mohou vzniknout při pracovním postupu, neochotný přístup vedoucích pracovníků a také ztížená situace žen, vzhledem k jejich rodinným povinnostem.

Zaměstnavatelé mohou zvýšit rovnováhu mezi rodinou a prací. Dopomoci k tomu může například pohyblivá pracovní doba, nebo delší přestávky v zaměstnání. Kratší pracovní doba pro starší členy rodin umožní jejich účast na rodinném životě. Přibýt by mělo pracovních jistot pro zaměstnance a zájmu vedoucích pracovníků o problémy s rodinou u svých zaměstnanců.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide