Mentoring – co to je a jak se to (ne)dělá?

Talent management, vzdělávání, školení. Způsobů, jak rozvíjet talent zaměstnanců a jak je vzdělávat, je celá řada, a u řady manažerů i zaměstnanců často panují nesrovnalosti, co vlastně tyto jednotlivé výrazy znamenají. Dnes se podíváme, co to je tzv. mentoring, a jak jej můžete nejlépe implementovat ve vaší společnosti.

Ilustrační snímek

Definice mentoringu

Mentoring je jeden ze základních a zároveň nejefektivnějších způsobů rozvoje talentu v rámci společnosti. Zatímco adresátem školení je většinou skupina lidí nebo dokonce celá firma, mentoring je zacílen vždy na jednoho konkrétního pracovníka. Tomu je přidělen mentor, zpravidla profesně starší kolega, který má tohoto jednoho pracovníka vzdělat nebo zaškolit. Jedná se tedy o rozvoj individuálního talentu a je určen těm jedincům, kteří mají potenciál stát se expertem na určitou oblast nebo nějak rozvinout některou ze svých specifických schopností.

Pravidla zavedení mentoringu ve vaší společnosti

Teď, když víme, co to mentoring je, se podíváme, jaká jsou pravidla jeho zavedení ve vaší společnosti tak, aby byl efektivní.

  • Jasně nastavené cíle. Každý mentoring by měl mít jasné cíle, které by měly být nějak exaktně definované. Musíte vědět, co od daného mentoringu chcete a jaké mají být ideální výsledky.
  • Časový rámec. Mentoring by měl mít danou jasnou časovou posloupnost a pevnou strukturu. Nesmí se jednat o ad hoc vymyšlenou akci bez jasného ohraničení a cílů.
  • Souhlas účastníků. Nemá cenu mentoring provádět, pokud k němu mají někteří jeho aktéři výhrady. Ujistěte se, že žák i mentor vidí tuto příležitost pozitivně a budou se snažit vytěžit z mentoringu maximum.
  • Vyčlenění času. Častým problémem je to, že mentorovi se mentorování přidělí k jeho dosavadní agendě a ten tak nemá čas se mentoringu pořádně věnovat. Uberte dočasně mentorovi povinností tak, aby měl čas se svému žákovi plně věnovat.

 

 

-mm-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone