Mileniálové? Jen málo snesitelní pracovníci, říkají statistiky

Mileniálové, známí také jako „Generace Y“, jsou mladí lidé, kteří se narodili mezi osmdesátými léty a přelomem milénia. V současnosti vstupují do pracovního procesu a stávají se čím dál důležitější součástí pracovní síly u většiny tuzemských firem. Jak ale uvádí statistiky, jsou to zároveň i poměrně nesnesitelní a často neopodstatněně nároční pracovníci. V tomto článku si uvedeme body, ve kterých nejčastěji dochází mezi mileniály a jejich kolegy či zaměstnavateli ke konfliktům.

Ilustrační snímek

Firemní kultura

Podle HR Director čím dál tím více lidí opouští zaměstnání a vybírá si nová pracovní místa podle kultury, která na pracovišti vládne. Zásadní je firemní kultura pro 75% zaměstnanců. Tento poměr je ale daleko vyšší u mileniálů. Ti si představují, že kultura firmy, u které pracují, by měla reflektovat jejich priority a představy, a měla by mít na paměti i takové „globální“ věci, jako ekologii, udržitelnost a podobně. Jestliže chcete upoutat a udržet si pracovníky za řad mileniálů, musíte je zaujmout vaší firemní kulturou.

Technologie

Pro Generaci Y jsou moderní technologie zásadní součástí každodenního života. Pokud mají mileniálové pracovat se zastaralou technologií, velmi je to frustruje. Stejně tak pokud jejich kolegové interní technologie firmy neovládají a stěžují jim tak jejich práci. Technologie, jejich kvalita, aktuálnost a způsoby použití jsou tedy u mileniálů zásadním zdrojem konfliktů.

Vzdělávání a postup

Mileniálové očekávají individuální přístup ze strany zaměstnavatele. Vybírají si pracovní pozice podle toho, jaké mají možnosti dalšího postupu a jestli jim zaměstnavatel umožňuje i možnosti vzdělávání. Zástupci Generace Y jsou netrpěliví a očekávají neustálé vzdělávání, školení, pravidelný růst mezd i kariérní postup. Starší generace jsou více spokojené na jedné pracovní pozici po celé roky bez nějakého většího postupu, v čemž se od mileniálů značně liší.

Vyšší princip

Mileniálové už nechtějí dělat práci pouze pro peníze. Uvědomují si, že v práci tráví většinu svého bdícího času a nechtějí tento čas věnovat něčemu, čemu nevěří a co jim nedává nějaký hlubší smysl. Mileniálové chtějí, aby mohli být na svoje zaměstnání hrdi, aby si mohli říci, že například dělají v určité oblasti dobro, a práci, která jim přináší potěšení, jsou ochotni dělat i za méně peněz.

 

-mm-

Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR