Mít pod čepicí

Důležitou otázkou je, jak zvýšit produktivitu zaměstnanců. Ukazuje se, že klíčové je v tomto bodě to, aby zaměstnanci dobře rozuměli strategii společnosti, jejím cílům a potřebám. V nedávném výzkumu však vyšlo najevo, že pouze 54 procent respondentů je dobře obeznámeno se strategií společnosti, pro kterou pracují. 47 procent pak uvedlo, že nezná dobře definici svého pracovního postu.

Nejdůležitější je zvolit vhodné výukové a učební metody pro zaměstnance. Instruktoři by se měli stále snažit zlepšovat podmínky výuky. Pomoci by jim k tomu mohly například interaktivní metody. Vedoucí pracovníci by měli být zároveň oborníky na konzultaci činnosti svých zaměstnanců. Měli by tedy dokonale rozumět tomu, jak práce jednotlivce podporuje celkový chod společnosti.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer