Mladý šéf na staré páky

V současné době není výjimkou, že podstatně mladší člověk šéfuje starším podřízeným. Může to vypadat zprvu jako výzva pro podřízené, aby se vzbouřili. V zásadě to však není vůbec problémová situace, když mladý šéf dokáže otevřeně ocenit zkušenosti starších podřízených. Může například s každým individuálně pohovořit a dělit mu, že bude potřebovat jeho odbornou pomoc, aby mohli být společně úspěšní.

Článek popisuje osm strategií, které mohou přispět k dokonalejší spolupráci starších podřízených a mladšího šéfa. Měly by pomoci vytvořit šťastnější a produktivnější atmosféru, vzájemný respekt.

- Neignorujte věkový rozdíl.
- Snažte se mluvit společným jazykem.
- Seznamte se vzájemně jako individuální osobnosti.
- Těžte ze zkušeností starších.
- Nevzdávejte se autority.
- Pojistěte se psanými pravidly.
- Zvažte speciální trénink.
- Oceňte perspektivu vzájemné spolupráce.

-kk-
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral