Mlžit, mlžit a zase mlžit

Průzkum mezi dvěma tisícovkami britských zaměstnanců, který uskutečnil Plain English Campaign a Microsoft, ukázal, že pracovníci pociťují nátlak, aby v práci lhali. Téměř dvě třetiny z nich přiznávají obchodní žvanění, či „mlžení“ – využívání jazyka, kterým se vyhnou jakémukoli konkrétnímu sdělení. To by podle autorů průzkumu mohlo způsobit vážné problémy britskému obchodnímu rozhodování. Není to špatná zpráva jen pro podniky, ale i pro pracovníky samotné – 81 % uvádí, že je to stresuje, a 66 % připouští, že si tím přidělávají práci do budoucna. Téměř šest z deseti pracovníků (57 %) tvrdí, že toto lhaní nebo mlžení podkopává důvěru jejich spolupracovníků.

Respondenti jako důvody tohoto žvanění uvádí tři hlavní faktory:
- nedostatek informací přicházejících shora (64 %),
- časová tíseň (51 %),
- 23 % si není jistých, zda informace, které předávali, byli správné.

Z průzkumu dále vyplývá, že zaměstnanci spíše mlží před svými šéfy (22 %) nebo svými vrstevníky (23 %) než před svými podřízenými (9 %). To opět ukazuje, že tlak na rozhodování je hierarchický. Pevné termíny a nátlak managementu snadněji způsobí potřebu lhát a mlžit, aby pracovníci nemuseli říct nic definitivního. To může být velmi nebezpečné, pokud rozhodující osoby nebudou mít potřebné detailní informace.

-ba-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today