Moderní nábor aneb Nejslabší, máte padáka!

Reorganizace společností bývá nejčastěji zmiňována s souvislosti s obrovskými sumami peněz, novými logy, reklamou, tiskovými prohlášeními, pracovními mítinky, workshopy, reorganizačními grafy a podobně. Poněkud se však v této souvislosti zapomíná na důležitou úlohu, kterou v zde hraje nábor nových pracovních sil. Dobře vybraní noví pracovníci mohou podnikům při reorganizaci velmi pomoci, mohou jim přinést mnohé výhody a zisky.

Přijímacím pohovorům již odzvonilo. Odborníci z USA se nyní shodují na tom, že na základě pohovoru se kandidátovy schopnosti nedají přesně odhadnout. Úlohu přijímacích pohovorů proto dnes přebírají organizační systémy, které se nápadně podobají americké reality show **Survivor**. Vybraná skupina uchazečů na konci programu jednoduše vyloučí nejslabšího člena.

Jiný „nový“ personální model vychází z darwinismu. Podle něho se organizace snaží upoutat na sebe pozornost lidí, lidé se snaží o získání a udržení příslušné pozice a ti, kteří se liší odcházejí. Kombinací obou modelů získává společnost podobně myslící zaměstnance s rozličnými schopnostmi. Pak není třeba organizovat pracovní mítinky či workshopy.

Pečlivý výběr budoucích pracovníků však může společnosti i přitížit. Je třeba počítat s konflikty mezi starými a novými zaměstnanci. Oddělení lidských zdrojů tak bude muset pomoci původním zaměstnancům v přeměně k obrazu nových perspektivních pracovníků.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net