Multitasking - nepřemýšlet a dělat

Při přechodu od jednoho úkolu ke druhému se lidé lépe připraví na nový úkol tím, že jej začnou plnit než tím, že budou o něm přemýšlet. K tomuto závěru dospěli ve společném výzkumu psychologové z Oregon State University a NASA. Výzkum byl součástí širšího programu pomoci posádkám kosmonautů lépe zvládat multitasking.

Výzkumníci testovali 18 vysokoškoláků, kteří měli před sebou monitor s tabulkou se čtyřmi buňkami (po dvou pod sebou). V jedné z buněk se vždy na čtyři vteřiny objevil barevný tvar, například červený trojúhelník. Úkolem respondentů pak bylo stisknout jednu ze tří připravených kláves pro označení barvy a tvaru obrazce.

Výzkumníci se nejprve domnívali, že při přechodu mezi úkoly se budou respondenti připravovat pouze na určitou část očekávaného stimulu. Studie však potvrdila, že platí pravidlo „všechno, nebo nic“. Ukázalo se tedy, že respondenti nejsou líní přemýšlet o přechodu k novým úkolům, ale jednoduše se nemohou plně připravit. Nejlépe proto udělají, když se do nich zkrátka pustí.

-kk-

Zdroj: American Psychological Association - portál Americké psychologické asociace
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Psychological Association