Může fungovat řetězec dodávky pracovních sil?

Výrobci aut dostávají denně nejnovější informace o prodejích po celé zemi. Tato data jsou přiváděna do moderního řetězového systému, který je schopen vypočítat, kolik aut a jakých modelů se má vyrobit. Tato data se předávají výrobcům, dodavatelům a přepravcům. Přesná data o tom, kdy bude produkt k dispozici, mají i zákazníci. Výrobci již strávili vývojem těchto systémů 50 let. Každý takovýto proces je snahou dosáhnout efektivity a levné výroby v dostatečném množství, čase a místě. Tento systém se obecně nazývá „management dodavatelského řetězce“ a výrobní firmy jej dovedly téměř k dokonalosti.

21. století by se mělo dočkat stejných procesů v dodávce dovedností a talentů. Talent je relativně nový, vzácný surový „materiál“ a firmy teprve přicházejí na to, jak předpovídat potřebu talentů a zajišťovat jejich dodávku. Řetězec dodávky talentů se bude muset vypořádat s několika dynamickými hodnotami zároveň. Ty zahrnují firemní cyklus, změny v organizační struktuře, měnící se firemní strategii a dynamiku technologie.

Základní prvky řetězce dodávky pracovních sil zahrnují:

- Taxonomie dovedností. Řetězec začíná u vývoje seznamu dovedností, vyžadovaných k uspokojení potřeb zákazníka. Akademici jej nazývají „seznam taxonomií“. Jasně definuje, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti by měli adepti mít. Tato definice usnadňuje posuzování adeptů a stávajících zaměstnanců. Překvapivě málo firem užívá takovéto seznamy, a dokonce, i když je mají, většinou nejsou dynamické, aktualizované, nebo vůbec využívané.

- Měření úspěchu a sledování pokroku. Druhý krok v tomto procesu je uplatnění měření zaměstnanecké produktivity a kvality. Například pro osoby, které doručují služby, by standardní kritéria mohla být čas, rychlost a kvalita. Zapojením správné technologie k pravidelným měřením mohou manažeři získat časné varování v případě, že výkony slábnou.

- Integrace technologie. Třetí krok je integrace technologie do procesu. Může se využít k přilákání zájemců a jejich screeningu, měření úspěchu, uchování inventáře dovedností a jejich využití při screeningu a je užitečná při udržování portfolií.

Pokud není technologie integrovaná do funkcí HR, je velmi malá šance pro vylepšení produktivity z důvodu zpracovávání množství informací a proměn.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net