Může HR být agilní?

Ilustrační snímek

Koncept agilního HR vychází z populárního konceptu agilního vývoje softwaru, což je metodologie programování usilující o rychlé dodání kvalitního produktu za současného zachování velkého prostoru pro flexibilitu a přizpůsobivost vývojového procesu. Stručně řečeno jde o to, co nejrychleji vyvinout systém, předložit jej zákazníkovi a následně jej upravovat na základě zpětné vazby.

Agilním metodám se podařilo výrazně snížit byrokracii tradičně spojenou s projekty pro vývoj softwaru především díky častým (často každodenním) poradám zúčastněných stran a provádění rychlých změn bez nutnosti striktně dodržovat procesy, dokumentování nebo plánování. Čtyři hlavní principy agilního vývoje zahrnují adaptabilitu, transparentnost, jednoduchost a jednotu. Jde o opak tradiční metody „vodopádu“, která vytyčuje pět postupných stádií vývoje softwaru – sběr požadavků, design, implementaci/programování, testování a údržbu.

Co to má společného s HR? Čtyři výše uvedené hodnoty agilního vývoje lze snadno uplatnit právě v lidských zdrojích, a dosáhnout tak vyšší úrovně poskytování HR služeb. Informoval o tom kanadský server HR Reporter.

  • Adaptabilita je důležitá tváří v tvář neustálým změnám obchodních potřeb.

  • Jednoduchost je důležitá při vývoji HR programů a postupů tak, aby nemátly a neodrazovaly manažery a zaměstnance.

  • Jednota je důležitá pro spolupráci HR s ostatními částmi firmy a jejich potřebami.

  • Transparentnost je důležitá pro získání důvěry manažerů a zaměstnanců k vysvětlení důvodů, proč je určité věci třeba dělat určitým způsobem.

Agilní model řízení zapojuje zpětnou vazbu do projektu tak, aby bylo možné provádět změny co nejdříve v celém procesu. Z pohledu HR to znamená brzkou a blízkou spolupráci s ostatními účastníky projektů. Není pravda, že by to byl opak strategického HR. I strategické HR musí prostřednictvím svých přístupů k řízení pracovní síly umět reagovat na aktuální podmínky.

Chcete-li se dozvědět více o konceptu agilního vývoje, můžete začít u Manifestu agilního vývoje software, který stál na počátku této metodiky.

-kk-

Zdroj: Canadian HR Reporter - server kanadského magazínu o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Canadian HR Reporter