Mýty o konfrontaci s tyranským šéfem

Na pracovišti se může vyskytnout šéf, jehož chování k podřízeným se rovná šikaně. Tzv. bullying je závažný problém, okolo něhož panuje řada mýtů. Není například pravda, že by se zaměstnanec měl tyranskému šéfovi postavit a ukázat mu, že se jej nebojí. Osobní konfrontace je totiž většinou neproduktivní. Mýtem je ale i představa, že by se poškozený zaměstnanec měl ihned obrátit na vyšší vedení. K takovému kroku je třeba mít důkazy, aby se pak poškozený sám nevypadal v očích dalších nadřízených jako problémový člověk.

Jestliže máte šéfa-tyrana, je dále nevhodné snažit se mu vyhýbat, kdykoli to bude možné. Jakmile totiž zaregistruje takové chování, nebude to vnímat jako přirozenou reakci, ale jako byste se před ním krčili. Nekoukejte se mu upřeně do očí, to by vnímal jako provokaci. Nesnažte se ani více osobně přiblížit, hledat jeho lidštější stránku. Detaily či emoce z vašeho osobního života mu většinou poslouží jen jako další zbraň proti vám.

Jisté nebezpečí se skrývá i v kontaktování oddělení lidských zdrojů. Přeci jen jde o součást firmy oddanou zaměstnavateli. Pokud se rozhodnete pro tento krok, opět tak nečiňte bez důkazů. V nespolední řadě si pamatujte i to, že není dobrý nápad vyprávět vaše zážitky s tyranským šéfem co nejvíce kolegům, zvláště ihned po některém z incidentů. Buďte obezřetní a se svým příběhem přicházejte až ve strategicky vhodnou chvíli.

-kk-
Zdroj: Career Know-How - Server věnovaný praktickým tipům pro rozvoj kariéry.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Know-How