Mýty rozvoje talentů

Ilustrační snímek

Stále více firem hovoří o talent managementu jako o své zásadní prioritě, při vytváření programů pro rozvoj talentů však často opakují tytéž chyby. Jste si jisti, že nepatříte mezi ně? Seznamte se s následujícími pěti mýty rozvoje talentů, na které na serveru smartblogs.com upozornili konzultanti poradenské společnosti Talent Savvy Manager LLC.

1. mýtus: Rozvoj se týká jen nejlepších talentů

Firma, která rozvíjí jen tzv. high potentials, omezuje svůj vlastní potenciál a růst.

2. mýtus: Rozvoj nesouvisí s výkonností

Mnohé firmy stále přistupují k rozvoji zaměstnanců a měření jejich výkonnosti jako ke dvěma samostatným kategoriím. Pak by se neměly divit, že jejich snahy o dosahování vyšší výkonnosti nenesou ovoce.

3. mýtus: Rozvoj je věcí HR

Ano, HR a nejvyšší vedení firmy dává prvnotní impuls. Klíčovou roli v rozvoji talentů však hrají manažeři ve své každodenní práci se zaměstnanci.

4. mýtus: Rozvoj vyžaduje vysoké investice do školení zaměstnanců

Žádný trénink ani jiný vzdělávací nástroj nemůže ve firmě uspět bez aktivního zapojení manažerů.

5. mýtus: Dozvědět se něco nového je totéž, jako se něco naučit

Cílem rozvoje není dozvídat se nové věci, ale uplatňovat je v praxi tak, aby napomáhaly plnění firemních cílů. Jak už bylo řečeno výše, nejefektivnější rozvoj talentů ve firmě probíhá každý den prostřednictvím manažerů.

-kk-

Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů
Zobrazit přehled článků ze zdroje SmartBlogs.com