Nábor je teprve začátek

Nábor je pouze počátečním krokem k budování silné základny zaměstnanců. Následně je třeba dokázat si zaměstnance udržet a udržet i jejich produktivitu. Článek radí malým firmám, jak snižovat fluktuaci zaměstnanců.

- Nabídněte balíček benefitů podle jejich potřeb.

- Nabídněte malé výhody, které zaměstnancům pomohou lépe řídit každodenní život.

- Využívejte pobídky nebo soutěže k udržení motivace a pocitu ocenění zaměstnanců.

- Provádějte „udržovací" pohovory.

- Povyšujte z vlastních zdrojů, kdykoli to bude možné.

- Prosazujte rozvoj zaměstnanců.

- Zaveďte otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci a manažery.

- Zapojte manažery do rozvoje zaměstnanců.

- Komunikujte své obchodní záměry.

- Nabízejte finanční odměny.

- Ujistěte se, že zaměstnanci vědí, co se od nich očekává.

- Zajistěte profesionála pro řízení svých lidských zdrojů.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online