Násilí na pracovišti: Sledujte varovné signály

Násilí na pracovišti je nepředvídatelné, lze mu však předcházet, pokud se zaměstnavatelé naučí rozeznávat varovné signály. Shodli se na tom odborníci na nedávném summitu amerických zaměstnavatelů, který uspořádala obchodní a průmyslová komora ve městě Reading v Pennsylvánii.

Chybou řady zaměstnavatelů je tendence vyhýbat se konfliktům. Ročně však dochází na amerických pracovištích k více než tisícovce vražd a u žen je vražda nejčastější příčinou úmrtí v práci. Vedle písemně vypracované politiky zacházení s násilím na pracovišti by proto firmy měly důsledně kontrolovat trestní minulost přijímaných zaměstnanců.

Dále je třeba všímat si varovných signálů. Všechny větší násilné epizody je mají. Lidé začnou mluvit o svých pocitech a takové epizodě. Když kolem sebe začnou házet věcmi, je to jasný varovný signál. Zaměstnavatelé by měli být zvláště citliví zejména v situacích, jako je propouštění. Nespokojeným zaměstnancům je třeba naslouchat. Manažer dělá chybu, když naslouchá více lidem nad sebou než pod sebou, protože pak ztrácí přehled o těch, které vede.

-kk-

Zdroj: American Psychological Association - portál Americké psychologické asociace
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Psychological Association