Nasloucháním k úspěšnější kariéře

Schopnost naslouchat patří mezi nejdůležitější předpoklady úspěšné kariéry. Řada lidí však neumí naslouchat inteligentně, systematicky a účelně. Článek proto přichází s několika doporučení pro zlepšení naslouchání.

- Zdokonalujte svou schopnost naslouchat. Přerušování druhých a dokončování jejich vět poškozuje komunikaci. Pracujte proto na tom, abyste překonali tato nutkání. Ukažte mluvčím, že se zajímáte o jejich řeč a chcete naslouchat. Nejste-li si jistí pochopením, vyčkejte a požádejte o upřesnění nebo zopakování. Při každém přerušení se omluvte. Naučí vás to příště se rozmyslet, než něco řeknete.

- Udělejte si čas na naslouchání. Mluvčí se nebudete cítit příjemně, dáte-li najevo, že váš čas je omezený. Přestaňte proto dělat cokoli jiného a plně naslouchejte.

- Věnujte plnou pozornost. Udržujte oční kontakt a dávejte najevo, že posloucháte, například kýváním hlavy. Pokládejte také otázky, jejichž pomocí se ujistíte, že správně rozumíte.

- Přizpůsobte rychlost svého uvažování. Může se stát, že budete přemýšlet rychleji, než druhý dokáže mluvit. To vede k nedostatečnému soustředění a potenciálním chybám v porozumění. Snažte se proto soustředit na to, co je řečeno.

- Nereagujte příliš na styl mluvy. Dávejte si pozor, abyste neztratili pojem o tom, co se vám druhý snaží říci. Soustřeďte se na to, co říká, nejen jeho přízvuk nebo organizaci myšlenek.

- Poslouchejte mezi řádky. Spolu se slovy vnímejte i řeč těla. Uvědomte si, že slova nemusejí vždy obsáhnout celé sdělení. Vnímání neverbálních projevů může výrazně pomoci k pochopení myšlenky.

- Nenechte se rušit. Lidé, kteří neumějí správně naslouchat, se často nechají vyrušit okolními zvuky, předměty a lidmi. Učte se proto soustředit na to, co vám dotyčný říká a okolní vyrušení nevnímat.

-kk-

Zdroj: Careercast - americký portál věnovaný rozvoji kariéry a vyhledávání pracovních míst
Zobrazit přehled článků ze zdroje Careercast