Naslouchej a bude ti nasloucháno

Úspěchu v profesionálním životě může někdy bránit nedostatečná schopnost naslouchat. Článek proto radí, jak se v této dovednosti zdokonalit.

- Přestaňte dělat více věcí najednou. Efektivní naslouchání vyžaduje plné soustředění.

- Hledejte potřebu druhých. Potřebuje ten, kdo mluví, ďáblova advokáta, řešení nebo jen soucitného posluchače? Ujasněte si jeho potřebu a podle toho upravte svou reakci. Nevíte, co chce? Zeptejte se.

- Nesuďte. Vyvarujte se unáhlených rozhodnutí a konfliktů způsobených tím, že se budete soustředit jen na to, co slyšíte, bez hlubší analýzy. Získejte fakta.

- Udržujte pozornost. Máte-li problémy s udržením pozornosti, získejte ji zpět tím, že se blíže zaměříte na mluvčího. Vnímejte jeho hlas, postoj, barvu očí apod.

- Pracujte s řečí těla. Používejte řeč těla k posílení sdělení, které slyšíte. Udržujte oční kontakt, pokyvujte hlavou, nevrťte se.

- Ptejte se. Mnohem více se dozvíte, nahradíte-li uzavřené otázky otevřenými.

- Dívejte se a učte se. Vnímejte více než jen slova. Všímejte si také postoje, tempa řeči či tónu hlasu mluvčích. Ptejte se na fakta i emoce.

- Ukažte, že jste poslouchali. Na konci rozhovoru ukažte, jak aktivně jste naslouchali tím, že shrnete hlavní sdělení nebo na ně navážete.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today