Nástrahy domácí kanceláře

Počet lidí pracujících doma neustále stoupá. Tito lidé si však často neuvědomují, že i doma mohou zažít „pracovní úraz“ a příliš zodpovědně nedbají o svoji bezpečnost. Pokud vy sami nebo vaši zaměstnanci pracují doma, je čas, abyste se začali vzdělávat a seznamovat s nejčastějšími nebezpečími domácí kanceláře. Článek popisuje, jak chránit sebe, své zaměstnance i rodiny.

- Povrchy podlah. Podlahy by měly být rovné, suché a bez rýh. Koberce je třeba dobře přichytit. Nikdy nenechávejte elektrické nebo telefonní kabely volně ležet na podlahách. Schodiště o čtyřech a více schodech opatřete zábradlím.

- Požární bezpečnost. Oheň je jedním z největších domácích nebezpečí. Opatřete svou domácí kancelář detektorem kouře a hasicím přístrojem. Připravte si únikový východ. V blízkosti konvice na kávu nebo přenosných kamen neuchovávejte hořlavé materiály. Omezte vaření a používání svíček.

- Elektrická bezpečnost. Nepřetěžujte zásuvky. Jističe a panely s pojistkami by měly být dobře přístupné a označené. Dbejte na dobrý stav svých elektrických rozvodů. Ujistěte se, že vaše elektrické spotřebiče mají ventilaci.

- Kvalita vzduchu. Pracujte v dobře větrané místnosti. Můžete využít větráky. Nekuřte. Opatrně zacházejte s chemikáliemi a uchovávejte je mimo pracoviště.

- Kancelářská praxe. Neskladujte nic na vysokých místech nebo nábytku. Skříňky s dokumenty nenechávejte v blízkosti dveří a dalších míst, kde by šuplíky mohly způsobit úrazy. Ostré předměty nenechávejte na místech, kde by mohly někoho zranit. Vybírejte vhodný nábytek a vybavení kanceláře.

- Počítačové pracoviště. Volte taková počítačová pracoviště, která nebudou způsobovat přílišný tlak na vaše záda, paže nebo krk. Dopřejte si přestávky na protažení.

- Bezpečnost dětí. Pokud máte děti, vyvarujte se v domácí kanceláři věcí, které by jim mohly ublížit. Zakrývejte elektrické zásuvky, ukliďte chemikálie. Zvažte, zda by bylo možné kancelář před dětmi zamykat.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How