Nástroje pro spolupráci: co funguje a co ne?

Dnes se téměř všechny nástroje prodávají jako nástroje pro spolupráci. Proto bychom si měli nejprve definovat, co to nástroje pro spolupráci vlastně jsou. Jedná se o výrobky a služby, které umožňují vzájemnou komunikaci více uživatelů a sdílení informací. Tyto nástroje jsou pro současné společnosti nezbytné, protože jednak upevňují jejich pozici v konkurenci a jednak snižují náklady.

Nástroje pro spolupráci můžeme rozdělit do dvou typů: pro komunikaci v reálném čase a pro komunikaci kdykoli. Do těchto dvou skupin patří video- a webové konference, internetový chat, nástroje pro zpracování zpráv (instant messaging), nástroje pro správu dokumentů, elektronické nástěnky, portály a pochopitelně e-mail.

Při výběru vhodného nástroje pro spolupráci je třeba brát v úvahu potřeby podniku (pokud uživatelé potřebují sdílet dokumenty, nebudou videokonference asi to pravé). Důležité je také odhadnout rozsah architektury – není třeba implementovat zbytečně rozsáhlý systém tam, kde chceme pouze zkvalitnit komunikaci několika členů týmu. Mnoho firem si vytváří svá vlastní řešení, která splňují jejich požadavky tam, kde běžně prodávané nástroje nestačí.

Kromě výše uvedených aspektů je třeba myslet především na časový rozvrh implementace řešení (neplánovat implementaci na dva roky dopředu, když potřebujeme okamžité řešení). Je také vhodné sehnat si reference od lidí, kteří používají řešení, o kterém uvažujete.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine