Naučte se emočně inteligentní komunikaci

Věděli jste, že:

  • průzkumy a závěry neurověd ukázaly, že emoční kompetence jsou řízeny jinou částí mozku než kompetence technické a kognitivní?

  • se prokázalo, že emoční inteligence je dvakrát důležitější pro pracovní výkon než IQ?

  • význam emoční inteligence se zvyšuje, pokud vykonáváte práci manažera a lídra?

  • týmy, které mají stejné vědomosti a praktické dovednosti, pokud prokazují vyšší emoční inteligenci dosahují také produktivnějších, inovativnějších a rychlejších výsledků?

  • emoční inteligence umožňuje týmům myslet mnohem jasněji pokud se nacházejí pod tlakem, jsou klidnější a méně se stresují a samozřejmě spotřebují mnohem méně energie na vnitřní emoční roztržky?

  • lídři s vysokou emoční inteligencí byli hodnoceni jako nejlepší šéfové, se kterými si přáli pracovat talentovaní jedinci?

Semináře a workshopy, které jsou o emocích, řízení a jednání s lidmi, založené na poznatcích neurověd a rozvoji emočních kompetencí (emočním učení), přinášejí účastníkům výrazný posun ve srovnání s pouze kognitivním učením.

Letos jsme k nejžádanějšímu semináři za posledních 15 let, jímž je Rozvoj osobní zralosti a autority, který nabízí rozvoj všech emočních kompetencí od sebeuvědomění přes sebeřízení, řízení stresu až po sociální řízení, připravili pro naše klienty redukovaný intenzivní workshop Emočně inteligentní komunikace (EIK).

Základním cílem EIK je vytvářet trvalý dialog s ostatními, zkoumat jejich způsob vnímání reality, setrvat navzájem v kontaktu a chápat vývoj myšlení ostatních během procesu, jehož cílem je dosáhnout dohromady společných cílů.

Tento workshop je zaměřený na sociální emoční kompetence, vztahovou složku komunikace a zároveň nabízí hlubší sebepoznání v oblasti skrytých emocí vstupujících do projevu sdělování, řízení a poskytování nutných a faktických informací.

V oblasti sebepoznání je zaměřen na odhalení a pochopení vlastních komunikačních schémat a jejich korekcí.

 

Základním cílem všech projektů APAS akademie osobního rozvoje je naučit se vytvářet chápající dialog s ostatními, zkoumat jejich způsob vnímání reality, chápat vývoj myšlení a cítění ostatních během procesu, jehož cílem je dosáhnout společných cílů, udržet si realistický optimismus navzdory všem úskalím, a umět přistupovat k překážkám jako k výzvám.

Je to efektivní cesta, kdy k učení kognitivnímu je realizováno ruku v ruce s učením emočním .

Věřím, a výsledky emočního vzdělávání mne v tom plně podporují, že každý člověk má energii na to, aby si dokázal udělat prostor ve své hlavě k novým myšlenkám a informacím a vytvořil emoční svět, který mu pomůže kultivovat a rozvíjet vztahy s druhými lidmi.

Chcete se dozvědět více o principech emoční inteligence a osobního rozvoje, které můžete ihned prakticky vyzkoušet a otestovat ve svém vlastním životě?

Stáhněte si zdarma e-book 6 ukazatelů na cestě osobního rozvoje