Naučte se poskytovat zpětnou vazbu

Zpětná vazba není jen důležitou součástí pracovních vztahů s nadřízenými a kolegy, ale i osobních vztahů s rodinou a přáteli. Může také pomoci druhým, aby byli efektivnější. Měla by zahrnovat fakta i pocity v podobě, která podpoří přijetí těchto informací druhou stranou. Článek přináší tipy, jak zpětnou vazbu správně poskytovat.

- Poskytujte zpětnou vazbu tam, kde je žádaná. Pokud budete v situaci, kdy si druhá strana zpětnou vazbu nežádá, nejprve se ujistěte, že je vhodná doba mluvit. Není-li to v dané chvíli vhodné, odložte to na později.

- Poskytujte zpětnou vazbu ve správnou dobu. Nejvhodnější je přijít se zpětnou vazbu co nejdříve. Dlouhou dobu po daném chování může být již pozdě na nápravu a bude to znít pouze jako kritika. Vždy však vyčkejte, až bude druhá strana připravena vás vyslechnout.

- Poskytujte zpětnou vazbu raději popisného než hodnotícího charakteru. Mluvte o faktech nebo chování, které jste pozorovali a dopadu tohoto chování. Vyvarujte se pejorativních výrazů.

- Buďte specifičtí. Spíše než říkat, že něco pozorujete vždy, řekněte, že jste to zaznamenali např. již dvakrát.

- Ujistěte se, že vám druhá strana rozumí. Přímo se zeptejte, jak chápe vyřčené.

- Poskytujte zpětnou vazbu, která bude pro příjemce užitečná. Pracujte s jeho schopností porozumět vám a nové informace využít. Je například zbytečné poskytovat nováčkovi složitou zpětnou vazbu se všemi detaily, kterým nebude rozumět.

Vždy se také vy zajímejte o pocity a myšlenky druhých. Aktivně naslouchejte a případně se ptejte, nebudete-li si něčím jistí. Akceptujte to, co uslyšíte, aniž byste se snažili obhajovat. Ti, kteří naopak vám poskytnou zpětnou vazbu, by měli vědět, že ji využijete a jak.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com