Názory na flexibilní přístup k práci

Typickým flexibilním zaměstnancem z pohledu britských ředitelů HR je podle aktuálního výzkumu společnosti Nextra pracující vdaná matka ve věku nad 35 let. Dobře si organizuje práci, je nezávislá a soběstačná, akorát mírně pokulhává v oblasti informačních technologií. Přála by si ze strany zaměstnavatele více podpory pro své děti, více dovolené a pružnou pracovní dobu. Přenosné počítače a mobilní telefony jako prostředky k dosažení flexibilního přístupu zaměstnavatele ji nezajímají.

Výše uvedený výzkum se zabýval nejrůznějšími způsoby flexibilního přístupu k práci, od dovolené po práci na dálku. Jeho další zjištění zahrnují:

- 55 % britských podniků již implementovalo nějaké flexibilní řešení pro práci.
- 57 % z nich již má v tomto ohledu vlastní podnikové směrnice.
- Čtvrtina ředitelů HR by uvítala více možností podpory péče o děti.
- Třetina vrcholových manažerů by pružně pracujícím zaměstnancům nedůvěřovala.
- V propagaci flexibilního přístupu k práci vedou oddělení lidských zdrojů, nejhůře jsou na tom oddělení IT.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk