Neberte pomluvy na lehkou váhu

Klevety se šíří každou firmou, to však neznamená, že by je manažeři měli ignorovat. Naopak jim mohou způsobovat řadu problémů. Chroničtí pomlouvači dlouhodobě podrývají pracovní morálku, snižují autoritu svých nadřízených a přispívají ke zbytečnému stresu a napětí.

K zaměstnanci, který šíří škodlivé a lživé fámy, je třeba přistupovat jako ke kterémukoli firemnímu problému - včas a přímo. Článek popisuje čtyři efektivní strategie.

- Poslouchejte, co se říká, aniž byste ztráceli nervy. Nepořádejte hony na šiřitele fám. Jejich tvrzení se snažte co nejrychleji uvádět na pravou míru.

- Poskytujte zaměstnancům co nejpřesnější informace neformální i formální cestou.

- Buďte dostupní. Dejte zaměstnancům najevo, že se mohou se svými dotazy a nejistotami obracet přímo na vás a nemusejí čerpat z firemní šuškandy.

- Máte-li na pracovišti chronického šiřitele pomluv, konfrontujte jej přímo a vysvětlete mu, že pokud nepřestane, bude mít jeho chování důsledky. Nabídněte mu také pozitivní, konstruktivní alternativy k pomlouvání.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com