Nechte své lidi vést firmu bez rizika díky simulační hře

„Řekni mi – a zapomenu. Ukaž mi – a zapamatuju si. Nech mě vyzkoušet – a pochopím.“ (staré čínské přísloví)

Simulace banky od společnosti inneo.click

Už od raného dětství se učíme pomocí principu „slyšet – vidět – dělat“. Je to účinný způsob, díky kterému si velmi rychle osvojujeme základní návyky a začleňujeme se do společnosti. V průběhu dospívání a studia nicméně bývá náš rozvoj na školách, nebo alespoň těch českých, notně „oklešťován“ o praktické poznání. Často chybí zmíněné „nech mě vyzkoušet – a pochopím“.

Obrat většinou nastává až se vstupem do pracovního procesu. Jistě si řada z vás již někdy zažila, hození do vody, abyste se naučili plavat“, že? Šipka střemhlav do pracovního zápřahu poskytne sice člověku cenné zkušenosti, ale kdo zaplatí za případné chyby, které se v těch horších scénářích mohou stát?

Ve hře se za chyby neplatí

S poměrně unikátním přístupem ke vzdělávání praktickou formou (a bez reálného rizika) přišla na domácí trh společnost ineo.click, která v ČR působí od roku 1999 a je výhradním partnerem a členem světové sítě BPP Professional Education. Společnost vedle profesních kvalifikací pro finanční manažery a specialisty vyvíjí vlastní business simulace, které umožňují účastníkům zažít a prakticky ihned pochopit danou problematiku. V současnosti ineo.click nabízí 5 simulačních her a možnost vývoje simulační hry na míru. Kurzy provází Jakub Guttner a Petr Skokan, profesionálové s mnohaletou zkušeností v oblasti finančnictví.

V první polovině října 2017 jsem dostala příležitost se jedné z těchto simulačních her – Simulace banky – zúčastnit společně s dalšími účastníky z řad finančních specialistů a v překvapivě velké míře také z řad HR profesionálů z bank či nebankovních finančních institucí.

Tato simulace vznikla ve spolupráci s odborníky z českých bank i ČNB a na velkoformátových tabletech umožňuje týmům účastníků vžít se do řízení celé banky, od získávání klientů, řízení portfolia či investic do rozvoje až po analýzu finančních výkazů a regulatorních ukazatelů.

Kurz je dvoudenní a v průběhu prvního dne dopoledne se blíže seznamujete s problematikou bankovnictví, základních produktů, procesů i finančních ukazatelů potřebných k řízení banky. Netřeba panikařit, máte-li po této úvodní části zamotanou hlavu, jako jsem měla já. Důležitou roli v simulační hře totiž hraje cykličnost, a tedy řízení společnosti v ročních cyklech, během nichž s týmem realizujete své operativní či strategické plány a sledujete vývoj a důsledky svého jednání.

Po prvních pár „letech“ vedení firmy i jako laik se základním povědomím o problematice již většinou dostáváte alespoň základní principy pod kůži, získáte širší obraz o společnosti a fungování procesů uvnitř, a můžete se tak více soustředit na propracování vaší dlouhodobé strategie. Jednotlivé týmy, respektive banky, si navíc vzájemně konkurují. Každý chce z pomyslného trhu „urvat“ svůj díl, a díky tomu se ze simulace stává skutečná „škola hrou“, která do učícího procesu vnáší i prvek zábavy.

Naše fiktivní banka – First National Bank se od svého založení vydala poměrně konzervativní cestou. Podařilo se nám vybudovat silnou pozici v oblasti korporátních úvěrů, získat silné know-how v rámci oborových specializací našich klientů a také technologickou vyspělost jak v oblasti korporátního, tak retailového bankovnictví. Kvalitně nastavený model pro měření rizik se následně odrazil v nízké míře špatných úvěrů, který společně s dalšími faktory pomohl naší bance stát se stabilní ziskovou bankou na trhu v průběhu pětiletého období.

Přibližně v této podobě zástupce našeho týmu v závěru simulace představil naši banku potenciálním investorům (zástupcům ostatních bank), kteří se rozhodovali o potenciálu jednotlivých institucí na fiktivním trhu. V praxi by samozřejmě k vyhodnocení odpovědi na otázku „Která banka je nejlepší?“ posloužil některý ratingový model, avšak tento přístup účel splnil a zároveň poskytl rychlý přehled o tom, jak týmy rozumí své strategii a do jaké míry se jim podařila naplnit.

Zhodnocení kurzu

S vaší institucí se během dvou dnů běhu kurzu sžijete natolik, že souvislosti, jak se vaše rozhodnutí propisují do jednotlivých řídicích procesů a vzájemně se ovlivňují, si postupně vštěpujete v průběhu celé hry. Většina interakce a vlastní rozhodování vašeho manažerského boardu navíc neprobíhá přímo na tabletu, ale především ve vzájemné diskuzi mezi členy týmu. A že děláte chyby? Vždyť chybami se člověk učí a o to v simulaci jde především. Naštěstí je to jen nanečisto.

Připravujete se na manažerskou funkci nebo zkrátka potřebujete mít hlubší a komplexnější přehled o komplexním řízení společnosti nebo firemní pobočky?

Zúčastněte se některé ze simulačních her vyvíjených společnosti ineo.click: