Nejčastější otázky v zaměstnaneckých průzkumech

Zaměstnavatelé se ve svých průzkumech nejčastěji ptají zaměstnanců na otázky spojené s morálkou, efektivitou a empatií vedoucích pracovníků. Vzhledem k nástupu ekonomické recese v tomto roce naopak ubylo dotazů ohledně platů. Informoval o tom poskytovatel online výzkumných služeb SurveyMonkey, který v uplynulém roce sesbíral data z 18 tisíc průzkumů realizovaných HR profesionály z celého světa za účelem získání zpětné vazby od zaměstnanců.

Většina otázek se zaměřuje na to, zda se zaměstnanci ve svých rolích cítí dobře a zda nezvažují odchod ke konkurenci. Nově se začalo objevovat více otázek ohledně kulturní diverzity zaměstnanců.

10 nejčastějších otázek v zaměstnaneckých průzkumech dle SurveyMonkey

Přemýšleli jste někdy o tom, že opustíte současnou práci kvůli jiné?

Ukazuje váš nadřízený empatii ve svém chování k ostatním ve firmě?

Můžete věřit svém nadřízenému/kolegům?

Co může váš nadřízený udělat, aby zlepšil svou celkovou výkonnost?

Považujete objem své práce za příliš velký?

Jsou termíny určované managementem reálné?

Propaguje management na pracovišti pozitivní přístup?

Cítili jste v posledním roce výrazný stres?

Máte pocit, že při každodenní práci můžete využít své znalosti a dovednosti?

Do jaké míry máte rádi svou práci?

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today