Nejčastějším důvodem odchodu zaměstnanců je váš manažerský styl

Manažeři by se měli mít na pozoru. Podle výročního průzkumu spokojenosti zaměstnanců, provedeného serverem Yahoo! HotJobs, je 72 procent zaměstnanců v letošním roce otevřeno novým kariérním příležitostem právě kvůli nespokojenosti s manažerským stylem svých nadřízených. Nadpoloviční většina respondentů se shodla na tom, že neodchází od firem jen kvůli platu nebo chybějícím možnostem růstu, ale zejména kvůli manažerům.

43 procent respondentů vyjádřilo názor, že by dosáhli stejně dobré práce, pokud by si mohli na den vyměnit roli se svými šéfy. Za nejdůležitější vlastnosti dobrého šéfa považují (seřazeno podle důležitosti):

- komunikační dovednosti a schopnost naslouchat,

- efektivní vůdcovské dovednosti,

- důvěru v zaměstnance, že dokážou svou práci dělat dobře,

- pružnost a pochopení,

- inteligenci,

- týmovou spolupráci a umírněný temperament,

- zájem o rozvoj lidí,

- schopnost sdílet zásluhy,

- úspěšné hledání a udržení nových talentů,

- prezentační dovednosti.

-kk-
Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online