Nejen podniky mohou mít svou vlastní strategii

Každá firma už pochopila, že bez strategie nemůže existovat. Je to nástroj, pomocí něhož si stanovuje cíle a způsoby, jak jich dosahovat. Méně se zatím hovoří o osobních strategiích – o způsobu, jak pojmenovat a naplňovat osobní i profesní cíle jednotlivce. „Chceme-li dosáhnout svých cílů, musíme se nejprve dobře poznat, udělat si jakýsi osobní audit, abychom věděli, jaké jsou naše možnosti, potenciál, abychom dokázali zhodnotit dosavadní život a přesně stanovit svá přání a cíle,“ říká PhDr. Tibor Kružlík, konzultant pro osobní strategie.

Při tvorbě strategie se využívají poznatky z psychologie, sociologie marketingu a v jistém smyslu i filozofie. I přesto, že se v této službě používají typicky psychologické techniky – hloubkový rozhovor, dotazníky – nesměřují k terapii, ale k tvorbě. Kdy se zaměřit na osobní strategii?
* Po začátku pracovního života po skončení studií.
* Při změně zaměstnání.
* Když se nějakým způsobem změní poměry v rodině.
* Na životních křižovatkách.
* Když v nás sílí pocit, že od života nedostáváme to, co chceme.
Zdroj: IFormát - web slovenského magazínu Formát
Zobrazit přehled článků ze zdroje IFormát