Nejen podniky mohou mít svou vlastní strategii

Nejen podniky mohou mít svou vlastní strategii

Každá firma už pochopila, že bez strategie nemůže existovat. Je to nástroj, pomocí něhož si stanovuje cíle a způsoby, jak jich dosahovat. Méně se zatím hovoří o osobních strategiích – o způsobu, jak pojmenovat a naplňovat osobní i profesní cíle jednotlivce. „Chceme-li dosáhnout svých cílů, musíme se nejprve dobře poznat, udělat si jakýsi osobní audit, abychom věděli, jaké jsou naše možnosti, potenciál, abychom dokázali zhodnotit dosavadní život a přesně stanovit svá přání a cíle,“ říká PhDr. Tibor Kružlík, konzultant pro osobní strategie.

Při tvorbě strategie se využívají poznatky z psychologie, sociologie marketingu a v jistém smyslu i filozofie. I přesto, že se v této službě používají typicky psychologické techniky – hloubkový rozhovor, dotazníky – nesměřují k terapii, ale k tvorbě. Kdy se zaměřit na osobní strategii?
* Po začátku pracovního života po skončení studií.
* Při změně zaměstnání.
* Když se nějakým způsobem změní poměry v rodině.
* Na životních křižovatkách.
* Když v nás sílí pocit, že od života nedostáváme to, co chceme.
Zdroj: IFormát - web slovenského magazínu Formát
Zobrazit přehled článků ze zdroje IFormát