Nejnáročnější generace v historii nastupuje. Jste připraveni?

Nejmladší generace zaměstnanců, která neúprosně zaplňuje pracoviště, přináší svým kolegům a manažerům řadu příležitostí, ale také problémů. Odborná literatura popisuje generaci lidí narozenou po roce 1980, tzv. „Generaci Y", jako „nejnáročnější generaci v historii". Je to generace soutěživá, orientovaná na cíle a vyžadující rovnováhu mezi prací a soukromím.

Tato generace si váží znalostí a inovací. Je to nejproduktivnější a technologicky nejznalejší generace. Na rozdíl od předcházející poválečné generace vstupovala již do škol s uvážením budoucího finančního výdělku. Vyrostla v rodinách s oběma pracujícími rodiči, rozvody a chůvami. Běžně používala telefonní záznamník a vařila v mikrovlnné  troubě. Zná kabelovou televizi, dálkové ovládání, videohry, počítače a Internet. Vyrostla s tím, že nemá nikam chodit sama, sledovala atentáty, teroristické útoky a technickou revoluci.

Generace Y se zajímá o ekologii a další globální záležitosti. Hledá kvalitní vztahy v rodině i práci. Vidí svět s otevřenou myslí, dokáže přijímat rozmanitost v otázkách rasy, pohlaví, etnického původu nebo sexuální orientace. Má hlubší společenské povědomí a nadšení pro úspěch. Žádá si proto schopné manažery, kteří z ní dokáží dostat to nejlepší.

Ukazuje se, že nejlépe lze zástupce nejmladší generace zapojit prostřednictvím respektu k jejich nápadům, smysluplné práce a také schopnosti tuto práci ocenit. Preferují organizace, které nabízejí možnosti rozvoje kariéry. Zajímají se o nové znalosti a chtějí se učit od druhých. Nemají však pochopení pro neschopné a neefektivní manažery. Manažeři by je měli poslouchat, respektovat a vážit si jejich myšlenek.

- Vyzývejte je, aby hledali a navrhovali nové způsoby plnění projektů.

- Dávejte jim více úkolů najednou.

- Poskytněte jim partnery a umožněte týmovou práci.

- Jasně vysvětlete, co od nich očekáváte a proč je daný projekt hodnotný.

- Poskytujte pokračující hodnocení a pozitivní zpětnou vazbu.

- Veřejně uznávejte jejich úspěchy.

- Umožněte jim využít jejich technické znalosti a dovednosti.

- Mějte zájem vyzkoušet jejich návrhy.

- Vysvětlete jim, jak přispívají celé organizaci.

- Udržujte bezpečné, přátelské a zábavné pracoviště.

- Prokazujte vysokou úroveň integrity a oddanosti.

- Nabídněte vysokou úroveň kvality a inovace.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine