Největší blokátor inovací je úspěch firmy

Bez kvalitní firemní kultury a loajálních zaměstnanců nemůže být firma na trhu úspěšná. Jak ale o kulturu pečovat, jak ji inovovat a nespadnout do pasivní resilience? Nositeli kultury jsou vždy lídři. Ti musí být stále na očích a musí otevřeně komunikovat, otevírat i nepříjemná témata a zároveň své podřízené nadchnout.

Image Lab

Čtyři klíčové elementy úspěchu firmy

  1.   lidé

Prvním klíčem k úspěchu každé firmy jsou samozřejmě lidé, zaměstnanci – jejich schopnosti a potenciál. Od každého člověka lze získat dobré nápady, ale je důležité vytvořit správné podmínky a atmosféru. Tam, kde je lidem příjemně a veselo, roste kreativita. Aby se to podařilo, nezbytným základem je mít mezi sebou dobré vztahy a důvěru. Občas je i přes to všechno z pohledu change managementu důležité jisté zatřesení. Lidé si díky tomu uvědomí, že existují i rizika, s kterými je potřeba něco dělat. Největší blokátor inovací je paradoxně úspěch firmy. Ta je ukonejšena tím, že je dokonalá a skvělá, což nakonec vede k tomu, že se události začnou ubírat špatným směrem.

  1.   technologie

Na začátku každé firmy jsou nějaké technologie, za jejichž pomoci firma vytváří produkt. Tento proces musí lidé dělat s láskou, dát do toho své srdce a energii. Z pohledu strategického marketingu se člověk stává ve službách součástí produktu. Součástí toho je i interní složka, že zaměstnancům na firmě záleží, že jim záleží na zákaznících, že chápou, proč se to dělá. Společný smysl tvoří společný cíl -  proč jsme tady, jaká je naše role a poslání. Vnášení těchto impulzů je jedna z velmi důležitých technik, která lídrům, pokud mají dobrý lidský základ, velmi pomáhá. Zaměstnanci pak mají odvahu přicházet s nápady.

  1.   procesy

Jsou procesy hodnototvorné, které tvoří hodnoty a pak procesy „pruditvorné“. Právě kvůli těmto často zbytečným a neefektivním procesům je důležité vytvořit takzvané návody k postupu. Jde o usnadnění toho, aby se jim dařilo, aby nebyly zbytečné blokády. Jakmile se to začne vytvářet, věci se rozhýbou. Jsou tu ale i pravidla. Především je to otevřená komunikace a schopnost dělat rychlé a inovativní dohody. Musíme si i v případě nepříjemností říci, co uděláme příště, aby se nám to už nestalo. Právě schopnost komunikovat se nese inovativní firemní kulturou.

  1.   Vytváření podmínek

V neposlední řadě musíme vytvářet podmínky – vnímat, co lidé potřebují. Dát jim pomůcku, která danou věc usnadní, zjednoduší. Společné hodnoty pomáhají vytvářet něco, co se vznešeně nazývá kultura, ale z pohledu nás lidí cítíme nějakou atmosféru, nejen množství kyslíku ve vzduchu, ale jak se nám v tom dýchá a jak se v něm cítíme. Firemní atmosféra má základní příznak, když to šlape a je to dobré, poznáme to podle toho, jak moc se obvykle těšíme do práce. Když cítíme, že narážíme na bariéry, tak míra těšení začíná klesat. Cítíme, že je všechno zbytečné, frustrace nastupuje velmi rychle.

Motivace je z pohledu mozku ve své podstatě pozitivní emoce. Toto narůstá pomalu, ale dusno se šíří enormně rychle. Těšení se je o roli managementu, lidé by se měli těšit na svého šéfa. Platí pravidlo - dejte do pořádku mezilidské vztahy a to ostatní pak začíná jít hladce.

Inovace

Kreativita je schopnost přinášet a vytvářet nová řešení a nové cesty, hledat nové nápady. Schopnost chrlit nápady a inovace vytváří obnovování vitality firmy, přinášení nových řešení a fokusované kreativity. Abychom mohli dělat inovace, musíme mít takové prostředí, které má v sobě schopnost a potenciál kreativity. Zároveň musí to prostředí věci tříbit, aby nápady začaly být životaschopné.

Z pohledu inovací jsou tři základní body, kam můžeme směřovat své úsilí

Unikátní produkt

Tím prvním je, že se nám podaří vytvořit unikátní produkt. Máme něco, co nikdo jiný nemá. Je to někdy o odvaze něco zkusit i s tím rizikem. Musíme mít ale štěstí, abychom trefili ten správný čas. Když máme unikátní produkt, který je úspěšný, ostatní začnou sprintovat a do dvou let existují kopie. Téměř vše jde kopírovat, ale to, co vytváří zásadní konkurenční výhodu, je schopnost managementu spolupracovat a vytvářet takovou atmosféru ve firmě, která každého pohání kupředu.

Zákaznická excelence

To druhé směřování je zákaznická excelence. Děláme podobnou věc, jako ti ostatní, ale umíme to udělat tak, že zákazník se blaženě usmívá a je šťastný, když to má právě od nás i s tou péčí, s kterou mu to poskytujeme. Je to cesta, která je velmi úspěšná. Každý produkt jde uchopit tak, abychom se na to podívali z pohledu, že to prostě máme jinak než ostatní, zákazníci nás za to mají rádi a právě tam směřuje úsilí v našem vývoji.

Nákladový vůdce

Třetí cesta, kterou můžeme vytvářet a kam směřovat inovace, se nazývá Nákladový vůdce. Děláme to samé, co ostatní, ale jsme schopni to vyrobit nejlevněji nebo jsme schopni to zákazníkovi prodat levněji. Směřujeme tedy inovace směrem ven. V nákladovém vůdcovství platí pravidlo, že ke kvalitě se neprošetříte.

Agilní inovativní kultura

Mnohdy jsou lidé mentálně zablokování – „já nejsem tvořivý a nic jiného nevymyslím“, ale málo firem si uvědomí, že se na to mohou podívat jiným úhlem pohledu. Agilní inovativní kultura znamená, že vytváříme inovace jako jádro podstaty. Je důležité, že mohu vytvářet inovace směrem do firmy ve smyslu interní zákaznické excelence, říkáme tomu interní partnerství, která jsou zaměřená na propojení jednotlivých týmů, které na sebe navazují a kde přirozeně vzniká produktová neefektivita. Je třeba vybudovat interní partnerství postavené na vzájemném pochopení, souhře a uvědomění si toho, že to není kdo z koho, ale že jsme na jedné lodi, máme společné poslání a společného zákazníka.

Směry nákladového vůdcovství

Produkt excelence insite

Abychom dosáhli zlepšení chodu firmy, musíme hledět na materiál. Jsou výrobní procesy a výrobní materiál, který v rámci procesu podléhá nějakému obrábění, postupně se proměňuje. Produkt excelence insite znamená, že se na to díváme z pohledu materiálu, který tím prochází. Je to vlastně taková metafora. Když bychom si představili, že náš materiál, který vstupuje do firmy, je náš zákazník, tak jak je s ním zacházeno. Nečeká příliš dlouho venku, kde na něj prší, není mu tam nepříjemně, nereznou mu z toho klouby? Netlačíme tady na něj moc, že ho to trhá? Vzniknou nám body, které vyžadují zvýšenou pozornost, a díky jejich pojmenování je můžete efektivně vyřešit.

Dynamic productivity factor

Ve firmách jsou v řadě případů precizně zvládnuté procesní mapy a výrobní layouty, ale lidé z výroby prakticky nemluví o tom, jak to vidí a jak to cítí. Výše uvedená metafora najednou otevře dveře a my zjistíme, že nám do toho vstupuje vývoj a obchod, jak spolu komunikují a zda informace předávají výrobě, co je čeká a co čeká zákazníka. Je potřeba to proměnit v Dynamic productivity factor – překlopení do hmatatelných projektů.

Tyto věci je důležité agilně a rychle uvádět do života a pak se vše začne rychle hýbat. Z týdne na týden jsou znát inovační výsledky, které přináší obrovské úspory času, peněz, zmarněného materiálu, zmarněné motivace, dokonce i deprese těch lidí.

Při tomto procesu pomáhá RSVP workshop – 4 oblasti zodpovědnosti

R – role a poslání daného úkolu, dané operace – co je to, za co vás vaši spolupracovníci budou mít rádi.

S – synergie - s kým vším spolupracujeme a s kým vším vytváříme vztah, zda nám to funguje, nebo ne.

V – výkonové parametry - zda jsou správné sledované.

P – posun – kam to chceme posunout.

Pro vytváření inovativních nápadů je důležitá improvizace

Aby lidé měli zájem s nápady přicházet, musí být cítit chtění ze strany managementu. Negování a fakt, že někdo něco nepřijme hned na začátku a že něco hned smete ze stolu, je obrovské mínus nejen pro jednotlivce, ale i pro celou firmu.

Důležité prvky improvizace

Důležitý prvek jsou lidé, kteří chtějí improvizovat. Musí být na to nálada a atmosféra, měl by na to být prostor a čas, člověk by se na to měl i trochu připravit. Málokdy se totiž stává, že se improvizuje jen tak. Aby improvizace fungovala a byla k něčemu, musí mít nastavená pravidla.

Základní improvizační pravidla

Jsou pravidla, která se dají použít prakticky na cokoliv, třeba i na brainstorming, což je vlastně také improvizační technika. Základní pravidlo je, že na to nejste nikdy sami, vždy je to partnerství, vždy je tam základ, že já něco udělám a druhý nějak reaguje. K tomu, aby se něco stalo a něco odehrálo, se nesmí negovat. To, co říkáte je dobré, ale co s tím uděláme dál. Třetí pravidlo je takové, že nic není špatně. Nesmíte sami sebe cenzurovat. Cenzurou docílíte jen toho, že se všichni budou bát něco říct. Základ je v tom, že to jsou lidi, kteří chtějí, kteří se nebojí a navzájem se poslouchají a vytvoří společně něco, co pravděpodobně svět nikdy neviděl.