Neměřte spokojenost, ale angažovanost

Většina „výběrových" zaměstnavatelů provádí určitý průzkum „spokojenosti" svých zaměstnanců. Otázkou však zůstává, zda je to dostatečné. Spokojenost je totiž jen jednou ze součástí angažovanosti zaměstnanců, vedle důvěry, hrdosti vůči firmě, pocitu hodnoty, oddanosti, smysluplné práce apod. Zaměstnanci tudíž mohou být spokojení, aniž by se pro firmu angažovali. Větší smysl proto dává měřit angažovanost zaměstnanců.

- Anonymita je zásadní. Veškeré průzkumy mezi zaměstnanci by měly být anonymní. Využijte proto služeb třetí strany, která pro vás průzkum zpracuje. Nezáleží na tom, jak otevřená a přátelská je vaše firemní kultura. Zaměstnanci mohou i přesto cítit zábrany vyjádřit své upřímné názory.

- Využijte stávající technologie. Průzkumy provádějte prostřednictvím technologií, které máte k dispozici, zejména webových nástrojů. Papírové průzkumy již nejsou tak populární a navíc se obtížněji vyhodnocují.

- Sdílejte výsledky. Nejdůležitější - a často opomíjenou - součástí dobrého průzkumu je sdílení výsledků s účastníky. Neměli byste ve svých zaměstnancích vzbuzovat pocit, že jejich názory mizí neznámo kde. Kromě sdílení výsledků průzkumu je důležité také podporovat dialog se zaměstnanci, aby vám pomohli odhalit, jaké jsou příčiny jejich odpovědí.

Nakonec je zaměstnancům třeba ukázat, že na základě jejich názorů skutečně něco děláte. Vysvětlete jim, jaké kroky chystáte a proč se k nim chystáte.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine