Nenechte si odejít nejlepší lidi

V obtížné ekonomické době to nebudou průměrní zaměstnanci, kteří budou zvažovat odchod z vaší firmy. Budou to ti nejlepší, kteří mají více příležitostí. Jak si je ale udržet bez potřeby velkého navyšování rozpočtů?

- Soustřeďte se na jejich rozvojové potřeby. Strategie zaměřená na silnou podporu rozvoje zaměstnanců dokáže nejlepší zaměstnance udržet. Je však třeba nabídnout jim skutečně podnětné projekty a možnosti vzdělávání.

- Zdůrazňujte firemní etiku a hodnoty. Zaměstnanci s vysokým potenciálem chtějí věřit tomu, že si firma za něčím stojí. I když může krátkodobě dojít ke snižování nákladů, chtějí vidět, že se management soustředí na dlouhodobé cíle a hodnoty.

- Zapojte je do rozhodování. Transparentnost je velmi důležitá. Nejlepší zaměstnance byste proto měli zapojit do důležitých rozhodnutí. Sdílení co nejvíce informací jim dá najevo, že si jich firma váží a věří jim.

- Neignorujte znepokojení v oblasti odměn. Bez ohledu na obtížnou dobu chtějí nejlepší zaměstnanci vidět, že jejich zájmy jsou pro firmu důležité. Buďte proto kreativní v otázce benefitů a nezapomeňte udržovat otevřený dialog.

-kk-

Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning