Nenechte vyhrát byrokraty

Byrokracie často brání firmám v efektivním náboru:

- Lidé ve firmě. Až příliš firemních byrokratů vnucuje slepě pravidla, protože to jinak neumějí. Někteří to dělají proto, aby si udrželi moc nebo zvýšili svůj vliv a kontrolu. I když se trochu zkostnatělé popisy pracovních pozic a neflexibilní platové tabulky nemusí jevit tak špatné, jsou kontraproduktivní, pokud chce firma získávat kvalitní zaměstnance.

- „Experti“. Autor uvádí, že již viděl spousty nesmyslů, které pocházely od rádoby „expertů“. Neposlouchejte jejich byrokratické řeči. Pokud jste si jisti, že nevědí nic o vaší praxi, berte jejich rady s rezervou, popřípadě je vyzvěte, ať vám uvedou nějaký příklad toho, kdy jejich teorie fungovala v praxi. Pokud žijí ve svých „vzdušných zámcích“ můžete si dovolit jejich „rady“ zcela ignorovat.

- Vláda. Vláda se v mnoha ohledech chová jako nepříliš přímý právník, který má hlavní zájem na maximalizaci svých příjmů. Ti, kteří jsou ve vládě, se snaží dělat co nejvíce proto, aby tam zůstali. A i tací, kteří to myslí upřímně, se mohou postupně dostat do zacyklení, kdy spousta aktivity přináší jen minimální pokrok – což je vlastně definice byrokracie.

- Zákony. Mají za úkol předcházet diskriminaci, což je správné. Problém ale je v tom, jak jsou implementovány.

- Právníci. Právníci nejsou příliš kreativní. Mohou se chovat tak, že dělají věci hlavně s ohledem na vlastní kapsu, ale pokud jsou opravdu dobří, chápou firemní cíle svých klientů a dohlíží na to, aby využívali těch nejlepších alternativ, které zákony umožňují.

- Firemní kultura a metodika. Jak firmy rostou, stávají se konzervativnější a nechtějí nic riskovat. Myšlení tuhne a mentalita „vždycky jsme to tak dělali“ dominuje i rozhodovacímu procesu. Nedávná studie nabízí náhled toho, jak jsou dělána náborová rozhodnutí. Testované subjekty vykázaly často nelogické závěry a ignorování informací, které by, podle normálního „selského rozumu“, přehlíženy neměly nikdy být.

- Až na výjimky - obchodníci s technologií. Obecně většina obchodníků s vyhledávacími systémy a podobnou technologií nemá velký zájem činit své produkty přátelštější pro uživatele. Adepti - stejně jako náboráři - se na základě těchto produktů většinou nedoberou větší produktivity nebo výsledků. Tito obchodníci zautomatizovali stávající byrokracii svých klientů a jak rostou, jsou sami stále méně flexibilní a s větší byrokratickou zátěží. V nejlepším případě nám jejich technologie umožňuje zvládání velkého objemu dat, ale podle autora to není hlavní problém, který je zde potřeba oslovit.

- Byrokratické myšlení. Také známé jako nepřemýšlení. Je praktikováno lidmi, kteří následují pravidla jen proto, že je to bezpečné.

- Náboroví manažeři, kteří si myslí, že vědí, jak vybrat ty nejlepší adepty. Citát z autorovy knihy: „To, co vás dostane do problému, není ani tak o věcech, které nevíte. Jsou to věci, o kterých víte, že nejsou úplně košer.“ A ještě hůře, nejen, že si manažeři myslí, že vědí, jak získat ty nejlepší adepty, dělají vše odlišně a mrhají časem a prostředky firmy ve své zaslepené honbě za perfektním adeptem.

Zde je několik praktik a taktik, které můžete využít na „obranu“:

- Spojte se s klienty.

- Implementujte zdravý proces rozhodování.

- Shromažďujte fakta, buďte kreativní.

- Mějte přehled o trhu, talentech a o tom, jakým způsobem hledají nové příležitosti.

- Získejte si management - nenechte byrokraty vyhrát, získejte spojence. Nábor několika skvělých lidí je vše, co je nutné k tomu, abyste dokázali obhájit novou strategii. Propagujte a vylepšujte svůj proces.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net