Není dobrovolnictví jako dobrovolnictví

Ilustrační snímek

Dá se v souvislosti s organizovaným zapojováním zaměstnanců do nejrůznějších charitativních a veřejně prospěšných aktivit ještě hovořit o dobrovolnictví? Tuto otázkou si položil Jan Levy, ředitel britské společnosti Three Hands, která pomáhá firmám s organizováním „dobrovolnických“ aktivit. Ve svém článku na serveru HR Magazine doslova uvádí, že „dobrovolnictví již dnes není ten správný způsob, jak zapojovat zaměstnance do místních komunit“.

Takzvané dobrovolnictví (v Česku se také používá pojem „organizované dobrovolnictví“) je stále běžnější součástí strategií firem pro rozvoj a motivaci zaměstnanců. Především velké firmy v něm z tohoto hlediska vidí něco užitečnějšího, než jsou tradiční teambuildingové aktivity. Zde už podle Levyho nelze mluvit o dobrovolnictví, ale o „strategickém angažování v komunitách“ (strategic community engagement).

Typickým příkladem strategického angažování v komunitách může být banka, která vytvoří finanční vzdělávací program pro veřejnost, nebo sportovní kanál, který zajistí sportovní vyžití pro místní děti. Zaměstnanci, kteří se do těchto aktivit zapojí, mohou sdílet své dovednosti s místní komunitou a zároveň se učit novým věcem včetně toho, co se děje ve společnosti v souvislosti s podnikáním jejich firmy.

Není výjimkou, že firmy mají přesné cíle, pokud jde o počty zaměstnanců, kteří se budou podílet na dobrovolnických aktivitách. Řízení těchto aktivit mají na starosti celé týmy interních specialistů, které také vybírají konkrétní projekty. To už je podle Levyho „povinné“ strategické angažování v komunitách a zaměstnancům ani veřejnosti by nemělo být předkládáno jako dobrovolnictví. Firmy by se měly rozhodnout, zda nechají své lidi skutečně dobrovolně vybrat, nebo je budou zapojovat do svých strategických projektů.

Kdy dobrovolnictví není dobrovolnictví

  • Když jde o součást strategického firemního programu v místní komunitě a firma vybízí své zaměstnance k účasti.

  • Když jde o součást dosažení určitého firemního cíle a zaměstnanci cítí silný tlak na to, aby se zapojili.

  • Když jde o součást osobních rozvojových plánů zaměstnanců.

  • Když jde o teambuildingové aktivity.

  • Když jde o součást firemního vzdělávacího a rozvojového programu.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine