Není komunikace jako komunikace

Základním kamenem úspěchu každé společnosti je schopnost komunikovat a přesvědčovat. Sdělení, která nezaujmou, nejsou srozumitelná nebo vyvolávají dojem záměrné manipulace, nikoho nepřesvědčí. I přesto podniky a jejich manažeři často promlouvají šroubovaným jazykem plným tuctových frází. Není proto divu, že adresáti sdělení – zákazníci, investoři, zaměstnanci, veřejnost – zůstávají vůči jejich přesvědčování imunní.

Za nevhodnou formou komunikace většinou nestojí jen podniky a manažeři, ale také ekonomické a obchodní školy, poradci, manažerští guruové i další osoby živící se prodejem klišé. Ten, kdo chce komunikovat účelně a přesvědčivě, by si měl dávat pozor na pět hlavních komunikačních pastí.

- Mlhavý žargon. Základem přesvědčivé komunikace je nazývat věci pravými jmény. Odborně znějícímu žargonu nejde o to informovat, ale dodat sdělením váhu a důvěryhodnost. Brání nejen přesvědčivosti, ale i jasnému sdělení.

- Napodobování. Přesvědčivě nepůsobí ani sdělení toho, kdo se snaží v komunikaci někoho napodobovat, a to i na úkor vlastních zkušeností a úsudku. Účinná komunikace potřebuje osobnost.

- Nadměrné sliby, zbytečný tlak. Tato komunikační past spočívá ve zdůrazňování pozitiv a předstírání, že negativa neexistují. Výsledkem jsou nátlak a nesplnitelné sliby. Při tom správný postup není nijak složitý. Stačí otevřeně přiznat i špatné stránky a neúspěchy.

- Nuda, nedostatek emocionality. Dojem neudělají ani sdělení příliš obecná, zahlcená spoustou nepodstatných údajů nebo nepřesvědčivých čísel. Vhodnější je sáhnout po konkrétních příkladech, ukázat zapálenost pro věc.

- Manipulace. Hovoříme o ní tam, kde se podniky snaží ostatní získat pro své cíle úmyslným klamáním nebo zastíráním pravých cílů. Manipulace může nabýt řady podob: zadržování či zkreslování informací, předávání nepodstatných a zástupných údajů, využívání předem připravených, zdánlivě spontánně navržených formulací apod.

-hp-
Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz