Není manažer jako manažer

Manažer je důležitým článkem v procesu vnitrofiremní komunikace. Přední český odborník Patrik Janda se proto ve své publikaci Vnitrofiremní komunikace zaměřil na rozdělní typologie manažerů. Pokuste se i vy přiřadit vedoucí pracovníky ve svém okolí k jednotlivým typům.

Primárně dělíme manažery na autokratické a demokratické. Autokratický manažer uděluje příkazy a odmítá oboustrannou komunikaci. Demokratičtí manažeři naopak vycházejí z obousměrné komunikace a komunikace mezi samotnými zaměstnanci. Toto je několik dalších typů:

- Pošťák – alibista, neustále se vymlouvá na rozhodnutí jiných osob, která on nemůže ovlivnit.

- Černá díra – tzv. mrtvý brouk, se zaměstnanci nekomunikuje a neposkytuje zpětnou vazbu.

- Hradba – podřízení se ho bojí oslovit, příliš ho neznají – pouze vědí, že je jejich nadřízený.

- Jezdec na kole – většinou trpí malým sebevědomím, k nadřízeným je servilní, k podřízeným arogantní.

Z tohoto rozdělní bohužel vyplývá, že stále existuje řada nekvalitních a neefektivních manažerů. Mějte na paměti, že základní body komunikace v organizaci by měly zahrnovat příkazy a zpětnou vazbu, formování a udržování vztahů a řízení a prosazování oboustranné komunikace. manažeři by měli být maximálně otevření, komunikativní i erudovaní.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny